Den otevřených dveří ve ScioŠkole v Nuslích

Chcete poznat, jak to skutečně chodí ve ScioŠkole? ScioŠkola v Nuslích je již zkušenou školou. Pro rodiče i děti připravila možnost podívat se přímo do výuky. Tak neváhejte. Zápisy do 1. třídy jsou tu co nevidět a budeme přijímat také děti přestupující do 2. až 6. třídy (nástup v září 2024).

5. 3. 2024| Marian Golis
Facebook Událost (2)

Od září 2024 v Holešovicích!

Přijďte se seznámit se ScioŠkolou

v úterý 5. 3. od 9:00 do 13:00

pro vás připravila DOD ScioŠkola v Nuslích

 

Pro koho?

Pro zájemce o školu, v níž se děti cítí dobře a učení je baví.

Přihlášky k zápisu do 1. třídy / a k přestupu do 1. až 6. třídy.

 

Kdy?

👉   v úterý 5. března od 9:00 do 13:00 

 prostě přijďte

Kde?

ScioŠkola Nusle, Boleslavova 250/1, Praha 4 – Nusle

Scioškola Nusle připravila pro rodiče vznikajících ScioŠkol den otevřených dveří.

 

S kým se potkáte?

🟦  Jirka a Magda, kteří školu v Nuslích vedou

🟦  tým průvodců z Nuslí

🟦  děti ScioŠkoly v Nuslích

 


 

Co děláme jinak?

🟨 školu tvoříme spolu s dětmi
🟨 neučíme podle osnov - rozvíjíme dovednosti pro budoucnost
🟨 reagujeme na svět kolem (např. učíme se pracovat s AI)
🟨 poznáváme přirozeně napříč předměty
🟨 podporujeme vnitřní motivaci
🟨 dáváme si zpětnou vazbu místo známek
🟨 chybu vnímáme jako příležitost
🟨 v dětech hledáme to nejlepší a v tom je podporujeme
🟨 vytváříme bezpečné a neformální prostředí
🟨 respektujeme se navzájem a dodržujeme pravidla
🟨 pracujeme ve věkově smíšených skupinách

 

Spolu s dětmi tvoříme školu, která připravuje na výzvy v 21. století. Vedeme děti k zodpovědnosti za svá rozhodnutí, své vzdělávání i za okolní svět. Usilujeme o to, aby se u nás všichni cítili dobře.

 


Po celé ČR je již 19 ScioŠkol, více o nich na

www.scioskoly.cz