Zápis do 1. třídy

a přestup do 2. - 6. třídy

Činnost zahájíme od září 2024.

Spustili jsme přihlášky do 1. - 6. třídy.

Zápis do 1. třídy

Přestup do 1. - 6. třídy

  • Škola je devítiletá. V 1. roce přijímáme děti pouze do 1. - 6. třídy.
  • Do každé třídy bude přijato zhruba 16 žáků.
  • Děti budou přijímány v pořadí, v jakém byla podepsána smlouva o vzdělávání.

1. Předběžná přihláška

Jako první vyplníte předběžnou přihlášku. K ničemu vás zatím nezavazuje. Jejím prostřednictvím nám o sobě, svém dítěti a o záměru nastoupit do ScioŠkoly dáte vědět. Na jejím základě se s vámi spojíme a domluvíme se na schůzce. 

Děti budou přijímány v pořadí, v jakém byla podepsána smlouva o vzdělávání.

Žádost o přijetí do 1. třídy

Žádost o přestup do 1. - 6. třídy

2. Pohovor s rodiči a dítětem

Povinnými kritérii pro přijetí do školy je soulad rodičů s hodnotami a pedagogickými zásadami ScioŠkol a vhodnost konceptu ScioŠkoly pro dané dítě. Ten je ověřen na společné schůzce, která proběhne poté, co se s vámi na základě vaší předběžné přihlášky spojíme. 

Hodnoty a pedagogické zásady ScioŠkol

Povídat si tedy budeme o tom,

  • zda rodiče znají a sdílejí pedagogické zásady a výukové metody využívané ve ScioŠkolách,
  • zda si jsou rodiče vědomi, jakým způsobem se ScioŠkola liší ve svých výukových metodách a přístupu k dítěti od standardních základních škol
  • zda koncepce ScioŠkol odpovídá jejich očekávání.
  • názory, postoje a životní hodnoty rodičů posuzovat určitě nebudeme. 

Druhým povinným kritériem je vhodnost ScioŠkoly pro vzdělávání dítěte. Kritérium seskládá s posouzení následujících předpokladů:

1. Kompetence dítěte zvládat svobodnější prostředí,
2. Absence vysoce rizikového chování ve vztahu ke skupině.

Splnění tohoto kritéria bude posouzeno souběžně s pohovorem s rodiči ve skupinovém programu, vedeném průvodci ScioŠkoly, popř. v osobním rozhovoru s průvodcem ScioŠkoly.

Dále bude posouzena školní zralost dítěte pro případné doporučení odkladu povinné školní docházky.

3. Uzavření smlouvy

Padneme-li si při rozhovoru o pedagogických principech ScioŠkol do oka, uzavřeme smlouvu o vzdělávání.

My se v ní zavážeme dítě přijmout, vy se zavážete přihlásit jej právě do ScioŠkoly. Bez uzavření smlouvy nemůže být dítě přijato. Od této chvíle máte místo ve ScioŠkole “jisté”.

4. Přijetí do 1. třídy / přestup do 2. - 6. třídy

Spolu s podpisem smlouvy o vzdělávání nám podáte i žádost o přestup z vaší dosavadní školy do ScioŠkoly, popř. žádost o přijetí dítěte do 1. třídy (formulář žádosti od nás obdržíte). Tuto žádost formálně vyřídíme k 1. září 2024.

Žádosti budeme vyřizovat dle pořadí jejich přijetí - budete tak s předstihem vědět, zdali dítě může či nemůže být přijato.

Ve vaší původní škole ani ve spádové škole nemusíte nic vyřizovat. O vše potřebné se postará naše škola. Nicméně bude-li jisté, že dítě bude přestupovat do 2.- 6. ročníku ScioŠkoly, je dobré dát o tomto záměru stávající škole vědět.

5. Nástup do školy

Pokud vše klapne, 1. září se uvidíme ve ScioŠkole!

Jaké je školné?

12500 Kč / měsíc

Platí se pouze 10 měsíců, tj. září až červen.
Zahrnuje školu i družinu / klub.
Nezahrnuje náklady na stravu.
Nezahrnuje náklady na akce mimo školu.

Nadační fond ScioŠkol